માફ કરશો, અમે હજી સુધીં તમારું બ્રાઉઝર સપોર્ટ કરતા નથીં.તમારે એપ્લિકેશન્સને , એક્સ્ટેન્શન્સ, અને થીમ્સને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે Google Chromeની જરૂર પડશે.Google Chrome ડાઉનલોડ કરો

સ્કેચપેડ માટે દુરુપયોગની જાણ કરો

આ ફોર્મનો ઉપયોગ માત્ર ત્યારે જ કરો જ્યારે તમને લાગે કે આ આઇટમ Chrome વેબ દુકાનની કન્ટેન્ટ નીતિઓનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે.


આ આઇટમની એક સમીક્ષા લખવા અથવા ડેવલપરનો સંપર્ક કરવા આઇટમની વિગતોના પેજની મુલાકાત લો.

દુરૂપયોગનું કારણ:

કોપિરાઇટ / ટ્રેડમાર્ક:જો તમારી પાસે એક માન્ય કાનૂની બાબત (એટલે ​કે કોપિરાઇટ અથવા ટ્રેડમાર્ક) છે અને તમે આ ઍપ્લિકેશન દૂર કરવાની વિનંતી કરવા માગો છો, તો કૃપા કરીને અમારા ઓનલાઇન સૂચના ફોર્મનો ઉપયોગ કરો.