‏متأسفانه ما در حال حاضر از مرورگر شما پشتیبانی نمی‌کنیم. برای نصب برنامه‌های کاربردی، افزونه‌ها و طرح‌های زمینه به Google Chrome نیاز دارید.‏بارگیری Google Chrome

گزارش سوءاستفاده برای Roomizet

‏فقط در صورتی از این فرم استفاده کنید که فکر می‌کنید این مورد خط‌مشی‌های محتوای «نت‌بازار Chrome» را نقض می‌کند.


برای نوشتن مرور از صفحه جزئیات این مورد دیدن کنید.

دلیل سوءاستفاده:

حق نشر / علامت تجاری: اگر یک نگرانی قانونی معتبر دارید (به عنوان مثال حق نشر یا علامت تجاری) و می‌خواهید درخواست برداشتن این برنامه کاربردی را بدهید، لطفاً از فرم اعلان آنلاین ما استفاده کنید.