Δυστυχώς, δεν υποστηρίζουμε ακόμα το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Θα χρειαστείτε το Google Chrome για να εγκαταστήσετε εφαρμογές, επεκτάσεις και θέματα.Λήψη του Google Chrome.

Αναφορά κατάχρησης για Better Tab: Speed Dial, News Feed & To-do

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν θεωρείτε ότι αυτό το στοιχείο παραβαίνει τις Πολιτικές περιεχομένου του Chrome Web Store.


Επισκεφτείτε τη σελίδα λεπτομερειών του στοιχείου για να γράψετε μια αξιολόγηση ή να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή αυτού του στοιχείου.

Αιτία κατάχρησης:

Πνευματικά δικαιώματα/εμπορικό σήμα: Εάν αντιμετωπίζετε ένα βάσιμο νομικό ζήτημα (π.χ. σχετικά με πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικό σήμα) και επιθυμείτε να ζητήσετε την κατάργηση αυτής της εφαρμογής, χρησιμοποιήστε τη φόρμα ειδοποίησης στο διαδίκτυο.