Add-ons
Check out the store for many more
Add-on

Webové služby IS/STAG


(0)
offered by Tomáš Hudec21 users

Overview

Přidá do tabulky nové funkce pro snadné získávání dat z IS/STAG pomocí webových služeb (včetně autentizovaných).
Přidává do Tabulek Google možnost získávat data pomocí webových služeb IS/STAG. Implementuje zejména novou funkci =wsFetch(služba, parametry), která slouží k získání dat ze serveru STAG ve formě tabulky.

Lze tak do tabulky snadno importovat přehled oborů, předměty, katedry, vyučující, rozvrh, termíny zkoušek, a po autentizaci též seznam studentů (na předmětu, termínu zkoušky či podle rozvrhových skupin), získat jejich hodnocení či hodnocení nahrávat z tabulky na STAG.

Nové funkce jsou integrované do Tabulek Google i s vestavěnou nápovědou, tj. po zadání jména funkce do buňky se zobrazí její stručný popis včetně potřebných parametrů.

Dokumentace doplňku (popis menu a přidaných funkcí):
https://script.google.com/macros/s/AKfycbwL2aaItN8RuA5DvRaPEHK3ZloGzap-5ihGXWXxx1Afa2qTArbf/exec

Demo-tabulka používající tento doplněk:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXkzhDV5dWMqe5a9JCIfD8rXHjKeHKM-AhkTuNDLBwU/edit?usp=sharing

Popis dostupných webových služeb IS/STAG, demo:
https://stag-ws.zcu.cz/ws/web/
https://stag-demo.zcu.cz/ws/web/

Omezení:
Google omezuje počet volání funkce pro získání webového obsahu (URL Fetch calls) a množství získaných dat na jeden den. Pro běžného uživatele je omezení nastaveno na 20 000 volání funkce a 100 MiB získaných dat.
Aktuální omezení najdete na:
https://developers.google.com/apps-script/guides/services/quotas

Details

Version: 22
Updated: January 9, 2017
Language: čeština